Notities bij: Adrianus Vlaminck

RAB, wezenregisters Wynendaele 389 f. 114, aktedatum 5.6.1589
+Adriaen De Vlaminck fs Pieter
+Pieryne Heemerick fa Loonis
voogden: Heinderick Hemerick en Michiel Pauwels
-van zijn vaders kant: Een hofstede te Torhout, wijk ter Espt, groot 30 g.. Een oude hofstede waar Pieter De Vlaminck woonde, te Torhout, wijk ter Espt, 8 g., gekomen van zijn vader en bij uitkoop van Jan De Smet.
-erfden bij + van Pieryne fa Michiel De Vos, hun oude moeye, wijlent huisvrouw van Adriaen Ramout in Ruddervoorde, het hofstede is nu verkocht
-uit erfenis van Loonis Hemeryck en Christine zijn vrouw, hun hofstede is verkocht voor het onderhoud van de kinderen. Nog 1/8 van 8 g. land te Torhout op wijk Ter Espt. Nog 10 p. gr., rustende onder Ghelain Hemeryck, hun oom
-erfden van Chrispyntken fa Kaerle De Jaeghere 1/3 van de hofstede waar Kaerle De Jaeghere woonde, 9 g. te Torhout