Notities bij: Catharina Lootens

was bij haar overlijden 80 jaar

eerst gehuwd met Hendrick Haesebrouck