Notities bij: Carolus Doyen

Wezerij Wijnendaele reg. 403 f. 195v; Staat van goed Brugse Vrije I nr. 2.098
Carel Doyen fs Carel Jans sone en Pieternelle fa Passchier Strubbe, +Torhout 17.11.1751
x Juliane Vlaminck fa Pieter (fs Maerten) x Marie De Keisere (fa Jan)
VP: Carel Doyen fs Carel (fs Jan) x Ptrn Strubbe fa Passchier, VM: Joannes Bruynooghe fa Joos x Marie Vlaminck (neef van de vrouw). R: Juliane Vlaminck fa Ptr (fa Marten) x Maria De Keysere fa Jan; nu x Jacques Woestyn. Kdn: Pieter 17j, Marie 11 j
gronden te Torhout, van zijn ouders gekomen, gemeen met zijn broer Pieter en de kinderen uit het tweede huwelijk van hun moeder met Henderick Hemeryck: Hendrick, Jacob, Joos, Cornelis (eerder +). Gronden gekomen van haar kant te Torhout.
meer schulden : 61 p.

Volkstelling 1748 Wijnendaele
Caerl Doyen, schepen vanden Lande van Wijnendaele, gebruyckt 80 g. - Juliane Vlaminck syn vrauwe, - hun kind: Marie Joanne 7 j - Pieter Maesman peerdecnecht - Pieter Rieuw hofcnecht - Domyn Van Deune coijwachter - Anna Van Deune dienstmaerte