Notities bij: Maria Bellaert

xx Omart fs Omart De Sanghere (hij xx Joanna De Breucq, wde Gilles Van Parijs). Kdn: Omaert, Petronella (x Christiaen Coussemaecker te Houtave), Judoca (x Gilles Ketele, xx Frans Muyllaert; +Snellegem 25.11.1684)
gronden te Aartrijke

staat van goed Brugse Vrije II nr. 11295 (rekening), 1677
Marie Bellaert fa Vincent
xx Omaert De Zanghere fs Omaert (xx Janneken De Breucq, wde Gilles Van Parijs). Kdn: (1)Omaert, (2) Petronella x Pieter De Witte, xx Christiaen De Coussemaecker, (3) Josynken, x Gilles Ketele
x Pieter fs Gaspar Storme. Knd: (1) Jan, (2) Janneken, x Jacques Strubbe, (3) Mayken (+), x Lambrecht Jonckheere: Janneken x Jacob De Lannoy, nog 5 kdn
meer lasten: 165 p.