Notities bij: Maria Bellaert

xx Omart fs Omart De Sanghere (hij xx Joanna De Breucq, wde Gilles Van Parijs). Kdn: Omaert, Petronella (x Christiaen Coussemaecker te Houtave), Judoca (x Gilles Ketele, xx Frans Muyllaert; +Snellegem 25.11.1684)
gronden te Aartrijke

staat van goed Brugse Vrije II nr. 11295 (rekening)
xx Omaert De Zanghere fs Omaert (xx Janneken De Breucq, wde Gilles Van Parijs). Kdn: (1)Omaert, (2) Petronella x Pieter De Witte, xx Christiaen De Coussemaecker, (3) Josynken, x Gilles Ketele
x Pieter fs Gaspar Storme. Knd: (1) Jan, (2) Janneken, x Jacques Strubbe, (3) Mayken (+), x Lambrecht Jonckheere: Janneken x Jacob De Lannoy.
meer lasten: 165 p.