Notities bij: Petrus Storme

staat van goed Brugse Vrije 3 nr. 6205, Brugse Vrije I nr. 20179, Wezenakten Brugse Vrije 16486 f. 211
Pieter Storme fs Jaspar, +Zedelgem 20.10.1633
x Janneken De Ketelaere fa Pieter: 1 kind: Margriete (+Zedelgem 24.10.1633, op 16 jarige leeftijd)
xx Mayken fa Vincent Bellaert: 4 kdn
VP: Jan Storme, broer overledene; VM: Maryn De Zanghere, zwager weduwe
-gronden van zijn kant (uit erfenis van zijn ouders en zijn overleden simpele broer Theunken): deel hofstede van 60 g. te Zedelgem en een deel in een hofstede van 24 g. te Zedelgem.
-gekocht in zijn eerste huwelijk: enige gronden te Zedelgem en Aartrijke.
-gekomen van haar kant, Vincent Bellaert x Janneken De Velder: deel hofstede van 42 g. te Aartrijke, gemeen met Maryn De Zanghere, Pieter Maertens, Hansken de wees van Pieter Logghe en Perynken fa Jacques Denys
-samen gekocht vele gronden (ca. 50 g.) te Zedelgem en Aartrijke.
-woonden op een hofstede gekomen van de kant van zijn eerste vrouw. Lieten hier voor 180 p. verbouwingen aan doen.
-2 merries, 12 koeien, 6 jaarlingen, 4 renders, 6 varkens, 12 kippen, 1 haan
-saldo: 27 p.