Notities bij: Christianus Lievens

pachtte in 1715 de molen van Zedelgem (uit svg van stiefvader)
SvG Brugse Vrije II nr. 2666, fs Jan x Pieternelle De Cloet
-gronden gekomen van zijn kant: 12 g. te Zedelgem
-gekomen van haar kant: part in de Platsemolen te Zedelgem (gekomen van de kant van haar moeder)
-samen gekocht: de volledige eigendom over de Platsemolen (landboek Zedelgem 15 begin art. 6) met een hofstde van 8 g. Bouwde ernaast nog een rosmolen.
Saldo: 953 p.