Notities bij: Martinus De Ketelaere

wezenakten Brugse Vrije 16503 f. 83v, staten van Goed Brugse Vrije II nr. 1779
Maerten De Ketelaere fs Maerten , +Zedelgem 9.3.1728
x Joanne Jonckheere fa Lambrecht (te voren wde van Jacob De Soppere)
kdn: Jacob, 9 j; Pieter, 6 j; Martinus, 1 j
VP Anselmus De Ketelaere, rechtsweer van de overledene, VM Sebastianus Jonckheere fs Lambrecht
veel eigendommen
saldo 117 p.
moeder xxx Jan Logghe
moeder en Jan Logghe fs Jan + Zedelgem 31.1.1733
wezen erfden nog van Philips Lievens, Lambrecht Jonckheere (hofstede te Aartrijke), Pieternelle Strubbe (haar moeder, hofstede gemeen met Sebastien Jonckheere en Jan De Rudder x Pieternelle Jonckheere).
saldo 641 p.