Notities bij: Jacobus Neels

staat van goed Brugse Vrije 3 nr. 85 (akte 1688 te Torhout)
Maryne Ruvoet wde van Jacob Neels fs Jan, Wijnendaelelaat te Torhout. VP Jan Neesl en VM Pieter Ruvoet, ter presentie van Hr Neels (broer overledene) van Jacob, 7 j; Hr, 4 j en Jan, enkele maanden zijn akkoord dat de moeder het hofstede van 3 g. op cijns inkoopt.