Notities bij: Petrus Vermeersch

RAB, wezenakten Wynendaele 398 f. 294v
+Anna Vanden Berghe fa Pieter x Tanneken De Groote, + Torhout 28.10.1713
wde Clays Loke: Anna x Cornelis Hallemeersch, Pieternelle x Rochus Sijs
xx Pieter Vermeersch fs Joos: Marije x Jan Van Walleghem, Joanne 18 j, Cathelijne 14 j; VP: Christiaen Gunst, VM: Jan Van Walleghem

huwelijksgetuigen: Jan Van Walleghem en .... Nerynck
doopheffers: (1)Natalis Wellecomme - Petronella Loke, (2) Jacobus Dhooghe - Maria De Keyser x Emanuel Wellecomme, (3) Mattheus De Koster - Maria Logghe x Christianus Gunst