Notities bij: Petrus Van Eenoo

huwelijksgetuigen: Jacob Goethals (= stiefvader Mayken Callewaert) - Jacques Comijs

doopheffers: (3) Van Eenoo Petrus senior - Kesteloot Judoca, (4) Vande Keere Egidius - Van Eenoo Catharina, (5) Lammens Jacobus - Caluwaert Margareta (= x Vermeulen Judocus), (6) Vermeulen Judocus - Calluwaert Judoca, (7) Calluwaert Joannes - Judoca Terruwe (= x Petrus Van Eenoo senior), (9) Capelle Paschasius - Dyghere Joanna, (10) Vande Keere Eustachius - Verheylle Anna, (12) Ellebuyck Gaspar jr. - De Pauwe Anna, (13) Colin Carolus - Van Eenoo Judoca, (14) Verhaeghe Guillielmus - Meschaert Joanna
Gezien twee grootouders doopheffers zijn bij het derde kind, doet ons vermoeden dat de twee eerste kinderen niet in de streek geboren zijn.

RAK, wezenakten kasselrij Kortrijk nr. 91 onder Bissegem f. 3 en losse staat van goed
+ Pieter Van Eenoo d'oude, +overleden in de prochie van Winghene onder de vrije heerlijkheid van Oyghem op 23.7.1676, poorter der stede ende casselrie van Cortrycke
x Mayken Callewaert fa Jacques
kdn: (1) Pieter, (2) Jan, (3) Eustaes, (4) Joos; allen gehuwd of meerderjarig, (5) Jasper, minderjarig, (6) Anselmus, minderjarig, (7) Joosyne x Michiel De Baene, (8) Mary (+) x Valentin Wolfcarius, kdn: Steven en Marytjen; voogden Stepahnus Wolfcarius, cherurgyn in de prochie van Derlicke en Pieter Van Eenoo fs Pieter uit Winghene
voogd (5) en (6): Cornelis Van Eenoo, cousin en Jaspar Hellebuyck
*goederen samen gekocht
-hofstede met woonhuis, stallen en brouwerij onder de heerlijkheid Oyghem, hier gestorven
-partij land, de huvetterie (baronnie van Wingene)
-partij land onder het Hauweelsche
-huis op de plaetse van Wynghen, pachter Jan Cappaert
-huis onder Oyghem, gebruikt door Pieter Van Eenoo jr.
-huis bij het kerkhof, onder Oyghem, pachter Jan De Somere , baljuw van Wingene
-hofstede te Pittem in de Braemthoek, pachter Cryspyn Warnee
-1/4 hofstede onder Poelvoorde, verworven door niet afbetaalde lening van Omaert Vande Walle (fs Philips) x Janneken Van Poucke
-3 koeien, 1 jaarling, 1 jong zwijn
-veel tegoeden van geleverd bier
-saldo: 94 p.