Notities bij: Judocus Van Colen

xx (28.10.1688) Catharina De Leene

Wezenakten Tielt-binnen 1500-1758, akte 1693
+Joos Van Colene fs Pieter, poorter Tielt
x Cathlijne Leene (wordt niet vermeld als tweede vrouw)
kdn (wordt niet vermeld dat ze afkomstig zijn uit zijn eerste huwelijk): 1. Willem 2. Hubrecht (+), x Petonelle Beusaert: Pieternelle 3. Pieternelle (+), x Jan Beausaert: Pieter, Christiaen, Joannes en Joseph

RAK, wezenregisters Kasselrij Kortrijk nr. 104, Tielt f. 4, aktedatum 16.1.1688
voogden: Willem Van Colene fs Joos uit Ruiselede - Jan Beaussaert fs Christiaen (fs Maerten) uit Tielt-Buiten
vader: Joos Van Colene fs Pieter
moeder: Pieternelle Vander Beken fa Pieter, +
kdn: (1) Willem Van Colene x Joosyne Van Slambrouck fa Jacques, (2) Pieternelle x Jan Beaussaert fs Christiaen, (3) Hubrecht Van Colen (+) x Petronelle Beaussaert fa Christiaen: Pieternelle, wees
4 hofsteden: (1) op Tielt-Buiten en Pittem, 2 b., waar Joos Van Colene woont, (2) te Tielt bij herberg Den Hoyt, 3 b., pachter Maryn De Grande, (3) te Ruiselede, 5 b, onder heerlijkheid Maelstapel, pachter Willem Van Colene fs Joos, (4) te Ruiselede onder heerlijkheid Ten Bossche, 2 b., pachter Pieter De Bel.
totaal saldo: 653 p.