Notities bij: Joannes Braet

vanaf 1622 molenaar op de Eeckhoutmolen te Kanegem 1652 schepen hlh Beecxken en in 1654 burgem. hiervan