Notities bij: Joannes Braet

molenaar op de Eeckhoutmolen te Kanegem moet na + vrouw 50% molen verkopen voor 104p (wez. KK nr 95, Kan. f.36-36v)