Notities bij: Maria De Mey

uit begrafenisakte: 84 jaar