Notities bij: Gerardus Silversmet

WA KK 91 Kanegem p. 1, akte 19.8.1670
voogden: Joos Silversmet fs Gilles, Tielt -- Joos Vanden Broucke fs Hubrecht
vader: Geraert Silversmet fs Gilles, overleden
moeder: Josyne Vanden Broucke fa Hubrecht
kdn: Hubrecht, Pieter, Petrornille, Gillijne en Francoise
ze bezaten 1/2 in 1/7 van 300 r. land te Dentergem, uit hoofde van Barbara Van Haelst hun grootmoeder materneel
voor elke wees 8 schellingen.