Notities bij: Joannes De Coghe

wezenakten Tielt 1630-1639 f. 284v (boek p. 60)
+Jan Cogghe f Anthonis, poorter Tielt, +Pittem 1662
x Janneken Swanckaert fa Jacques
kdn: Jannken, Hansken en Jacxken
VP: Jacque Van Bruwane fs Joos uit Tielt-Buiten en Jacques Swanckaert fs Jacques

Roede van Tielt jg. 2011 nr. 2, p. 101-103 , de huizen bij het Tieltse marktplein, auteur Ronny Ostyn
Jan De Cogghe kwam in het bezit van het door brand vernielde Gouden Hooft I en van het aanpalende huis met dezelfde naam, dat eveneens in 1645 afbrandde en dat toebehoorde aan Gillis Beke's zus Suzanna. Jan De Cogghe werd voor 8 jaar vrijgesteld van belasting als hij de nieuwbouw in steen optrok en van een hard dak voorzag. Hij voegde de twee percelen samen en bouwde er een nieuwe woning die in 1666 kadastraal op 1 bunder 266 roeden werd geschat. Hij trouwde ca. 1650 met Lisbette Bruneel: Jan De Cogghe over de ontvremdynghe vande poorterye van Lisbette Bruneel fa Laureins zyn huysvrouwe (SR1648-50). Hij overleed in 1662, maar was ondertussen een tweede maal getrouwd met Janneken Swanckaert. Zij zal later hertrouwen met Carle Van Daele: Caerel Van Daele thuyweycke hebbende Janneken Swanckaert, wde van Jan Cogghe es schuldich ghelyck issue ende oock haere ontvremdynghe (SR 1662-1664) en het huis in 1681 verkopen.