Notities bij: Guillielmus Vande Casteele

doopheffers: (1) Andreas De Neckere - Catharina Vande Casteele, (2) Judocus De Clercq - Petronella Pape

begrafenisregister: 60 j.