Notities bij: Judoca Van Ryckeghem

RAK, wezenregisters Kasselrij Kortrijk nr. 78, Tielt f. 13, aktedatum 15.2.1641
+ Joosyne Van Ryckeghem fa Pieter
x Guillaume Van Slambrouck
voogden: Jacques Van Ryckeghem fs Pieter, Tielt - Pieter Van Slambrouck fs Guillaume uit Tielt
kdn: Guillaeme, Gilles, Jacques, Joosynken en Pierynken
hofstede te Tielt, waar moeder overleden is
voor elke wees 18 p. gr.
23.11.1641: Guilleame gehuwd
30.4.1652: zijn gehuwd: Jacques, Gilles en Joosyne (x Jan Vande Putte fs Joos). Men verklaart dat Perynken overleden is

Hier wordt verklaard dat Judoca dochter is van Pieter. In de uitgave van Robert Tanghe 'De Poorters van Tielt van 1550 tot 1614' wordt genoteerd dat Judoca dochter is van Egidius Van Ryckhegem.