Notities bij: Maria Vermeulen

x (ca 1633) Petrus De Winter fs Carolus. Kd: Carolus (W. 4.6.1634, tt Carolus De Winter - Maria Van Huelle)
xx (W. 3.11.1635) Petrus Vande Walle fs Petrus. Kdn: (1) Joanna (ca. 1636), (2) Ludovicus (W. 24.1.1638, tt Ludovicus Vande Walle - Jacoba De Honte)
xxx (ca 1641) Guillielmus Van Slambrouck fs Guillielmus

doopheffers: (1) Guillielmus Slambrouck - Anna Vermeulen, (2) Franciscus De Meulenaer - Margaretha Caluwaert, (3) Jacobus Van Hoe - Barbara Wybau, (4) Petrus Slambrouck - Maria Vermeulen, (5) Judocus Vermeulen - Judoca Vanden Pytte, (6) Joannes Vermeulen - Paulina Vermeulen

RAK, wezenregisters kasselrij Kortrijk nr. 87 f. 3 en nr. 76
+ Maria Vermeulen fs Gilles, +Wingene 28.10.1651
wde (1) Petrus De Wintere, (2) Petrus Vande Walle
xxx Guillielmus Van Slambrouck fs Guillielmus
kd 1x: Carel De Wintere, voogden: Gilles Vermeulen fs Gilles - Jan Traen fs Bartholomeus
kd 2x: Janneken Vanden Walle, voogden: Gilles Vermeulen fs Gilles - Joos Vande Walle uit Tielt
kdn 3 x: Jacobus, Petrus, Judocus, Guillielmus, Maria, voogen Gilles Vermeulen fs Gilles - Pieter Van Slambrouck fs Guillielmus uit Tielt /1660: Joos Vermeulen fs Gilles uit Wingene/1671 Jacobus Van Slambrouck fs Guillaume uit Wingene
-1/2 hofstede in de Ratelinghe (ander helft behoort toe aan Carel De Winter fs Petrus
-saldo 101 p. gr.