Notities bij: Judocus De Clerck

? +Egem 2.6.1692

RAB, Gemeentearchief Lichtervelde 308 f. 47, akte 6.7.1685
Joos De Clerck fs Pieter, gehuwd met Printken fa Andries De Neckere, erfden bij het overlijden van Angnesse fa Joos Vereerde, haar moeder, groonden. Verkopen dit aan Maryn De Neckere fs Maryn (nu Pieter Tant fs Joos) x Petronella fa Pieter Brabant.