Notities bij: Rogerius Van Neste

huwelijksgetuigen: Franciscus Tack - Georgius Vande Sande, ondertrouw eveneens te Pittem op 11.4.1654 (hierbij wordt de melding gemaakt dat hij zoon is van Judocus), getuigen: Carolus De Vare en Joannes Merly

RAK, wezenregisters Kasselrij Kortrijk nr. 97, Tielt f. 3v, aktedatum 12.12.1684
voogden : Joos Van Neste fs Jan en Joos Vande Maele fs Jan
vader: Rogier Van Neste fs Joos, +
moeder: niet vermeld, ook +
kdn: Joos, Jan, Lauwers en Janneken
hofstede te Tielt, zuid van de weg Tielt-Meulebeke, onder de heerlijkheid Gruuthuuse, groot 400 lants
voor elke wees 70 p. par.
op 18.6.1685 verklaarde men dat Joos, Jan en Janneken gehuwd zijn.