Notities bij: Jacoba Van Ryckeghem

uit begrafenisregister: weduwe Joannes Van Heste, 75 jaar.