Notities bij: Michiel Hellebuyck

Penningkohier 1571, bewerking Luc Neyt, p. 21: Mechiel Hellebuuck haudt in pachte vande heer van Masteyn het pachtgoet Ter Tomme groot 37 b. ende es leen voor 35 p. gr., verder van Pieter Van Ravesteyn 3 bunders landts voor 3 p. gr. per jaar en van Guilleame Van Pachtenbeke een gemet meers voor 16 sch. groten per jaar.