Notities bij: Elisabeth Neirynck

RAB, wezenboeken kasselrij Kortrijk nr. 74, Wingene f. 1. Aktedatum: 17/5/1630
-overledene: Neirynck Elisabeth fa Martinus
-gehuwd met: Hellebuyck Jaspard fs Michiel
-voogden: Hellebuyck Jaspard fs Jaspard uit Wingene - Scherrens Gilles fs Livinus uit Tielt
-wezen: Olivier, Petrus, Carolus
-de wezen bezitten 3/9 van volgende goederen: een hofstede van 10 b. te Tielt (Hoyt), hofstede van 9 b. te Tielt (noord van de kerk), 7 b. land te Tielt (noord van de kerk), nog diverse gronden te Tielt.
-toevoegingen: men verklaarde in 1634 dat Petrus en Karel gehuwd waren, in 1641 verklaarde men dat Olivier gehuwd was.