Notities bij: Gaspar Hellebuyck

'De Poorters van Tielt van voor 1550 tot 1614' door A. Robert Tanghe, p. 106
-buitenpoorter kasselrijk Kortrijk te Tielt van 1622 tot 1634: Jaspar Hellebuyck fs Michiel
-stadsrekening Tielt 1585-87 f. 37: betaelt by Jaspar Hellebuyck voor leverynghe van houte
-kerkrekening Tielt 1589-91 f. 1: Jaspar Hellebuyck kerckmeester
-kerkrekening Tielt 1590-91 f. 7: ontfaen van Jaspar Hellebuyck van pachte van een stick lants toebehoorende Pieter Van Renterghem