Notities bij: Jacoba Traen

RAK, wezenboeken Kasselrij Kortrijk nr. 87, Wingene f. 2, aktedatum 23.10.1651
overledene: Jacoba Traen fa Bartholomeus, +Wingene 31.10.1645
echtgenoot: Gaspar Hellebuyck fs Gaspar
kdn: (1) Jacoba, x Jacob De Jonckheere, (2)Elisabeth, +, x Adriaen Storme, (3) Gaspar, (4) Bartholomeus, (5) Joannes, (6) Antonius, (7) Anna, (8) Martina
voogden: Jan Traen fs Bartholomeus uit Wingene - Jacob De Jonckheere - Jan Van Bruaene fa Jan
-goederen gekomen van haar kant: 1/2 hofstede te Wingene (wijk Bysteert) van 13 b., onverdeeld met de hoirs van Roland Traen
-goederen van zijn kant gekomen: hofstede van 7 b. te Poeke -gekomen uit de successie van zijn moeder Elisabeth Neirynck-, 3 partijen land te Wingene en nog meerdere partijen land te Tielt.
-2 paarden, 8 koeien, 1 vaars, 3 jaarlingen, 3 kalvers, ...
-in 1669 verklaarde men dat Gaspar, Bartholomeus, Jan, Antoon, Anna en Martina gehuwd waren.