Notities bij: Michiel Van Massenhove

RAB, Wynendaele nr. 393 f. 108v
Michiel Van Massenhove en Janneken fa Maryn Samps, beide +Torhout november 1647
kdn: Jan, Pieter, Michiel, Jacob, Janneken x Jacob Vande Kempinck, Elisabeth (+) x Marijn Van Houtte (zie verder bij Elisabeth)

?? fs Cornelis Van Massenhove xxx Elisabeth Pauwels fa Michiel (+Torhout ca 1586)