Notities bij: Ludovicus Van Maele

doopheffers: (1) Michael van Massenhove - Nese Van Eeckeloo, (2) Petrus Van Maele - Maria Samp, (3) Anthonius Vanden Bussche fs Petrus - Martina Vande Moere, (4) Joannes De Bert - Anna De Beert wde Adrianus De Bert, (5) Marinus Verseele - Maria Vande Poele ux. Jan De Bert

RAB, Wynendaele nr. 291 f. 80
Eloy Van Male fs Eloys x Nate Van Eecloo, +Torhout 8.4.1648
x Janneken Van Massenhove fa Michiel
VP: Pieter Van Male fs Eloy - VM: Jan Van Massenhove fs Michiel
kdn: Eloy 12 j, Jan 11 j, Jacques 7 j, Pieter 4 j, Marijntken 1 j
-van zijn vaders kant: 1/4 van 4 g. land in een hofstede te Stalhille
-van haar kant: 4 g. land in een hofstede te Torhout van 24 g.
-schulden aan het sterfhuis: Annate Van Male, haar broer Jacob Van Massenhove
-pachten hofstede aan kdn Adriaen De Bert.