Notities bij: Paulus De Man

waarschijnlijk nog twee dochters. De ene gehuwd met Niclaeys De Raet en de andere met een zekere Kint (waarvan Tanneken).