Notities bij: Catharina Baeckelant

RAB, Wynendaele 393 f. 81v
Cathelyne Baeckelant fa Carel, +Torhout okt. 1657
x Christiaen De Houck fs Caerle
VP: Jan De Houck, broer wezen VM: Caerle Baeckelant fs Caerle
kdn: Jan, Christiaen, Maeiken, Jacob, Mechelyne, Pieterken en Adriaentken
-gronden van zijn kant: 2 g. te Torhout in hofstede waar Maiken en Mechelyne De Houck nu wonen
-van haar vader gekomen: 7 g. in een hofstede te Torhout, wijk Maeckevelt, waar ze nu wonen.
-uit de erfenis van Frans Houveyne x Janneken fa Carel Baeckelant, 1/7 in 8 g. in een andere hofstede te Torhout
-samen gekocht van Cornelis Bakelant, Christiaen Bakelant, de kdn van Berthel De Man, Carel Bakelant en Guille Guns en vrouw, delen in bovenvermelde hofstede; samen 8 g.
saldo 1056 p.