Notities bij: Adrianus De Houck

RAB, Wynendaele nr. 394 f. 115v
Adryaen De Houck, +17 sporcle 1658
wde Gerardyne Van Zieleghem: (1) Pieter, (2) Martineken x Pieter Escroo, (3) Janneken x Heyndryck Haseval
xx Catharina De Nijs: (1) Petronilla (x Joos Cnudde), (2) Adrianus, zz (3) Judocus 22 j; VP: Adriaen Van Besien (=1/2 broer overledene) - VM: Joos Cnudde
-gronden gekomen van zijn vader, die ze erfde van zijn ouders: hofstede te Torhout te Steenputte, ca. 14 g.
-gronden gekomen van Roland Gilleman en Celie, oom en moeye van de overledene: 7 g. land te Torhout
-gronden gekomen van zijn grootvader materneel, Adryaen Vlaminck, 2 l. land
-gekocht tijdens zijn eerste huwelijk: 6 g.
-loste een rente van 24 p. gr. af bezet op een hofstede te Koekelare, gekomen van zijn eerste vrouw
-men is schuldich aen de kdn van desen overledene van eerste bedde over soo veel den overledene meer hadde gheprofiteerd van Jan Van Massenhove over seker verlandinghe tusschen den overledene enden voorseide Jan Massenhove ghedaen ten huwelicke van hemlieden moeder.
saldo: 1094 p. gr.

RAB, Wynendaele nr. 394 f. 135v
Pieter De Houck fs Adriaen, oudt joncman, +Torhout jan. 1664
hoirs 1/1 bed: (1) Janneken x Hendrick Haseval, (2) Martine (+) x Pieter Excroo, hun kdn bevoogd met Hendrick Haseval en Claey Verscheure
hoirs 1/2 bed: (3) Adriaen, (4) Joos, (5) Prijne x Joos Cnudde
-gronden gekomen van zijn vader: (hofplaats nog onverdeeld, landerijen zijn verdeeld), hofstede wijk Steenpitte, waar Adriaen + is., nu gepacht door Adriaen fs Adriaen De Houck, groot voor zijn deel 5 g
-gronden gekomen van Geerardina Van Sielegem, moeder van de overledene: 1/3 van 4 g. land. Dit werd ingekocht door Hendrick Haseval
-saldo: 585 p. gr.