Notities bij: Maria Pollefeyt

SvG Brugse Vrije I nr. 370 (Wijnendalelatesse)
+Marie Pollefeyt fa Pieter x Pieternelle Verbeke
wde David Claeys
2 kdn: Cornelis en Joanna (+, x Francois De Vriendt, 3 kdn)
-1/7 van een hofstede (de andere delen behoren toe aan hoirs Jacob De Man) van 12 g. te Torhout, door hen gebruikt, in 1756 gekocht van Lucas Hemeryck x Jacoba Callemain
-Saldo 7 p.