Notities bij: Joannes De Kempe

huwelijksgetuigen: Petrus De Reepere - Joanna Moors

doopheffers: (1) ?? beschadigd, (2) Jacobus De Keysere - Hendrica Han.... (beschadigd), (3) ....ardus Van Walleghem - Maria Logghe, (4) Joannes De Moor - Martina Vanden Bussche, (5) ?? beschadigd, (6) Martinus Van Walleghem - Maria Moors, (7) Joannes Tavernier - Jacoba Osseels x Guille De Wynck sr.

begrafenisakte: Joannes De Kempe senior

stadsarchief Torhout, wezenboek nr. 2395 f. 90, aktedatum 5.7.1648
+Kempe Jan
x De Moor Janneken
voogden: niet vermeld
kdn: Jacques, Joosken, Corneelken, Martyneken, Janneken en Petronelleken
Hij kocht in 1623 herberg 'Het Meuleken' te Torhout van Daniel De Kemele
Uit de wezenakte opgesteld na het overlijden van Petronella De Kempe fa Jan x De Moor Janneken (stadsarchief Torhout, wezenregister 2395 f. 139v): Het echtpaar bezit 1/2 van een hofstede te Torhout, onverdeeld met Pieter Frays x Janneken De Moor (wde Jan De Kempe), Guillaume Hendricx en de kdn van Jacques De Kempe fs Jan. Ze kochten een part in een meers te Kortemark van Maerten Van Meesene x Jacquemyne fa Jacob De Moor. Verder bezaten ze 1/6 van herberg het Meuleken te Torhout, bewoond door Antheunis Sap
Uit de wezenakte opgesteld na het overlijden van Jacob De Kempe (stadsarchief Torhout wezenboek nr. 2395 f. 196): Hij erfde van zijn grootmoeder Janneken De Roo een part in een hofstede te Torhout.