Notities bij: Guillielmus Hendrickx

SvG Brugse Vrije III nr. 340 gronden te Kortemark en Torhout

Poortersboek Torhout: Guilleame Heindrickx, zoon van Marijn, huwde met Kempe Martynken fa Jan, 23.9.1648.

stadsarchief Torhout, staat van goed nr. 1226, wezenregister nr. 2396 f. 24, aktedatum augustus 1694
+Heindryckx Guilliaeme fs Marijn x De Clercq Janneken
wdr Kempe Marthijneken fa Jan
voogden: Heindryckx Jacob - Van Sevenant Steven
kdn: (1) Jacob, (2) Marijn, (3) Anna x De Quesne Pieter, (4) Pieternelle, (5) Jan, +, x Van Sevenant Catheline fa Jan, waarvan 4 kdn
zijn vrouw bezat een part in een hofstede te Kortemark, onverdeeld met de kdn van Nowe De Clercq x Pieternelle fa Jan Kempe, en de kdn van Jacques De Kempe fa Jan