Notities bij: Adrianus De Cloet

WA Brugse Vrije N nr. 16490 f. 187
+Adriaen fs Lieven De Cloet, +Zedelgem 9.7.1661
x Agniete fa Hendrick Soen
VP: Jan Cloet, broer wezen uit Zedelgem, VM: Cornelis fs Cornelis Logghe, Zedelgem
6 kdn, waarvan Janneken x Cornelis Drubbel.
Vele gronden te Zedelgem

Staat van goed Brugse Vrije I nr. 22.095. VM: Cornelis Logghe fs Cornelis uit Zedelgem.
Patronele gronden gemeen met Jan, Pieter en Tanneken (wde Jan Martens) De Cloet fii Lieven, gekomen uit de erfenis van Cathelyne fa Jacob Buuck, grootmoeder van Adriaen De Cloet (ze overleed later dan haar dochter, die de moeder was van Adriaen De Cloet. Cathelyne Buuck was laatst weduwe van Adriaen De Cnock. Goederen gekomen van haar kant uit successie van Laurs Keurse, grootvader materneel van Hendrijck Soen, in verdeling met Cornelis fs Pieter Logghe (x Tanneke Soen), met Adriaen Lievens (x Janneken Soen) en met Pieter Schaerssens (wdr Princken Soen). Ook veel gronden samen gekocht. Saldo : 912 p.