Notities bij: Petrus De Ketelaere

RAB, Staten van Goed Brugse Vrije I nr. 21.139
Pieter De Ketelaere, +Zedelgem dec. 1609
x Margriete fa Gilles Haeghebaert
VP: Maerten De Ketelaere, oom paterneel; VM: Gilles Van Parys x Mayken, zus van de wezen
kdn: Pierken, 15 j; Cathelynken, 19 j; Janneken, 12 j; Barbelken, 9 j
-Ze bezitten ongeveer een 200 g. grond: hofstede 't Stichelgoet te Zedelgem, wijlent herberg de Croone te Ichtegem, herberg en hofstede Den Hert te Ichtegem (waar eerder Gilles Haeghebaert woonde), dit laatste deels bij uitkoop in 1600 van Pieter Haeghebaert (fs Jacob) x Tanneken De Cnock (fa Adriaen).
-een leen van ca 11 g te Ichtegem gekomen van Gilles Haeghebaert
-een leen van ca 2 g te Zedelgem, gekocht van Franchois Horot
-bezitten een rente samen met Jacop Haeghebaert en de weduwe van Pieter Haeghebaert bezet op een hofstede te Aartrijke