Notities bij: Petrus De Ketelaere

RAB, Staten van goed Brugse Vrije I nr. 20.571, wezenakten Brugse Vrije 16485 f. 321.
Pieter De Ketelaere fs Pieter, +Zedelgem juli 1628
x Mayken fa Ryckaert Lievens
kdn: Pierken, Mayken en Janneken
Voogden: Lucas De Ruddere de jonghe (x weduwe van Jacob Lievens, x Catharina De Ketelaere fa Pieter) en Matheus Logghe (rechtsweer weduwe)
-leen van ca 2 g. gehouden van het hof van Zedelgem te Zedelgem, gekomen van zijn vader
-leen van ca 11 g gehouden van Landsheerenwol te Ichtegem, gekomen van zijn moeder Margareta fa Gilles Haeghebaert (xx Nicolaes Vander Espt)
-gekomen van zijn moeders kant: hofstede van 35 g. 'het steghelgoet' te Zedelgem, waar ze woonden
-gekomen van de kant van Maria Lievens: onverdeeld met haar broer Ryckaert Lievens. Hofstede van 47 g te Aartrijke (pachter Adriaen Lievens de jonghe), hofstede van 64 g te Aartrijke (pachter: Guillielme Slambrouck)
-gekomen van haar grootvader Jan Lievens: de helft van 45 g. land te Zedelgem en Aartrijke
-samen gekocht: gronden te Zedelgem en Aartrijke
-2 paarden, 12 koeien, 2 vaarzen, 2 ossen, 6 jaarlingen, 6 kalvers
-saldo: 574 p.