Notities bij: Jacobus Buuck

RAB, Mélanges Généraux nr. 707 (z.d., 16° eeuws te Loppem): geschil tussen enerzijds Glaude dela Chapelle en anderzijds Andries, Joos en Jacop Buuc als hoirs van Margriete fa Antheunis Van Hove, hun grootmoeder.

Oude hoeven te Loppem, Alban Vervenne, p. 61: ... Hof ten Hille ... Jacob Buuck is wellicht een zoon van Jan Buuck, die kerkmeester was te Loppem in 1486. Jacob zelf was dismeester in het jaar 1558 en moet een paar jaar nadien gestorven zijn. Hij had tenminste vier dochters. Uit zijn eerste huwelijk met Tanneke Deheye had hij: Tanneke die met Roeland Ovaere getrouwd was, Pieryncke de vrouw van Ryckkaert Kyndt en Cathalyen, die eerst gehuwd was met Pieter De Proost en daarna met Adriaan De Knock en tenslotte uit zijn tweede huwelijk met Tanneke Vande Capelle: Maroye of Margriete de met Willem De Clercq trouwde ... het bezit van Jacob Buuck 117 gemeten groot was of bijna 52 hectaren.