Notities bij: Adrianus De Knock

Oude hoeven te Loppem, Alban Vervenne, p. 99, hofstede de Vuylvoorde. ... de naam van deze hofstede treffen wij aan in de staat van goederen opgemaakt na de dood van Cornelis De Knock op 6.5.1678. Samen met zijn broer Adriaan had hij die hoeve gerfd van zijn ouders, Adriaan De Knock en Catharine Lambrecht, en deze laatste hadden ze ook gerfd en gedeeltelijk gekocht. ... De geschiedenis van de Vuylvoorde hangt nauw samen met de aankomst en de groei van de familie De Knock op Loppem. Dit verhaal begint in de rampzalige jaren van de godsdiensttwisten. Talrijke landbouwers hadden uit vrees voor de Geuzen veiligheid gezocht binnen de stad. Dat was ook het geval met Adriaan De Knock uit Zedelgem, die in januari 1583 gestorven is te Brugge in de Zilverstraat tijdens de 'qualicke vlucht der landslieden'. Zijn ouders woonden te Zandvoorde bij Oostende. Maar Adriaan was na zijn huwelijk met Cathelyne Buuck, een dochter van Jacob Buuck van het hof ten Hille te Loppem, naar Zedelgem komen wonen. Cathelyne had intussen van haar ouders haar erfdeel gekregen en zij heeft zich na het luwen van de godsdiensttroebelen op Loppem komen vestigen met haar drie kinderen Cornelis, Adriaan en Tanneke. Moeder Cathelyne is te Loppem gestorven op 17.10.1598.

staat van goed Brugse Vrije 3 nr. 1415
-Adriaan De Knock is overleden te Brugge in de Zilverstraat
-gronden van zijn kant gekomen te Zandvoorde en Ettelgem. Van zijn moeder kant gekomen gronden te Oudenburg (hofstede), Ettelgem, Snellegem, Snaaskerke en Westkerke
-gronden gekomen van haar moeder Janneken fa Jacob De Heye te Loppem (hofstede), Zedelgem en Aartrijke
-haar moeder en haar tweede man, Jacob Focquedey, kopen een deel van hofstede te Snellegem van Jan Vander Burch x Margriete in 1568.
-samen gekocht gronden te Zedelgem