Notities bij: Adrianus De Knock

Oude hoeven te Loppem, Alban Vervenne, p. 99. Hofstede de Vuylvoorde ... Haar zoon Adriaan De Knock erfde van zijn moeder de volgende gronden te Loppem ... Adriaan stapte in 1610 in het huwelijksbootje met Cornelia Lambrecht, de dochter van een goed gefortuneerde boer uit Varsenare. Hij heeft zich te Loppem opgewerkt tot een voorname persoon: hij was kerkmeester in 1621 en hoofdman van de gemeente van 1622 tot 1626. Adriaan heeft zijn bezit voortdurend uitgebreid door talrijke kleinere aankopen ... Alleen al op Loppem bezat hij 88 g. eigendom ... Adriaan overleed in 1668 en zijn vrouw het volgend jaar. Beiden werden in het koor van de kerk begraven, naast hun zoon Jan die als jongeling gestorven is. Benevens Jan hadden zij nog twee zonen: Cornelis en Adriaan, die trouwde met de weduwe van Pieter De Ketelaere, Mayken of Maria Lievens en die te Zedelgem hoofdman werd.

Willy Eeckeman, Graf- en gedenkschriften Sint-Martinuskerk Loppem, p. 101
Een blauw serk ligt het tweede vande geseijde Rote.
Sepulture van Adriaen Deknock fs. Adriaen, die overleet .... ende van Cornelie Lambrecht fa Jans zijn huysvrauwe, die overleet ... en van Jan Deknock fa Adriaens voornoemt, overleden jongman op den 8 december 1640.