Notities bij: Maria De Ketelaere

wde van Jan Meyaert junior (ze huwden 11.7.1643), maar reeds overleden in 1645, zonder kinderen.