Notities bij: Cornelius De Knock

Oude hoeven te Loppem, Alban Vervenne, p. 57 : bewoonde eerst hofstede Westhove (52 g) en later de ouderlijke hofstede Vuylvoorde. De jongste zoon, Philippus kwam op de hofstede Westhove wonen. p. 100. Hofstede Vuylvoorde: Cornelis De Knock huwde in 1646 ook met een weduwe: Mayken De Ketelaere, de stiefdochter van zijn broer. Zij was eerst een paar jaar getrouwd geweest met Jan Meyaert van het naburige Westhove. Cornelis nam zijn intrek op de hofstede van zijn vrouw, die zolang zij leefde het vruchtgebruik genoot van 52 gemeten land. Na het overlijden van zijn vader in 1668 is hij echter teruggekeerd naar de Vuylvoorde. Cornelis was een achtenswaardig man te Loppem, te oordelen naar de functies die hij er vervulde: in 1648 werd hij kerkmeester en gildemeester van Sint-Maarten, in 1660-61 was hij dismeester. ... Zijn hofstede was 64 g. groot. .... Cornelis was slechts vijftig jaar toen hij overleed. Hij werd begraven in de kerk voor het hoofdaltaar. Op zijn grafsteen stond te lezen: 'sepulture van den eersaemen Cornelis De Knock fs Adriaen, in syn leven burghmeester van de heerlykheit van den Houtschen, die overleet den 6 meye 1678 ende van Mary de Ketelaere fa Pieter zyn huysvrauwe, die overleet den 30 october 1679. Cornelis en Maria hebben tien kinderen grootgebracht, negen zonen en een dochter, die allemaal in het huwelijk traden en weldra uitgroeiden tot de talrijkste familie op Loppem. ... Er waren 105 gemeten land te verdelen voor een waarde van 1107 pond. ... Hun enige dochter Maria, die er bleef wonen na haar huwelijk met Jan Maertens

huwelijk: dispensatie wegens familie in de derde graad. Getuigen: Adriaen De Knock sr. en Adriaen De Knock jr.

Willy Eeckeman, Graf- en gedenkschriften Sint-Martinuskerk Loppem, p. 101
Sepulture vanden eersaemen Cornelis Deknock fs Adriaen in sijn leven burghmeester van de heerlickheijt vanden houtschen die overl. den 4 meije 1678, ende van marij de Ketelaere fa Pieter sijn huysvr. die overl. den .... hebben achtergelaeten 10 kijnderen, te weten: Adriaen De Knock, Cornelis De Knock, Pieter De Knock, Nicolaes De Knock, Marij De Knock, Andries De Knock, Fransoijs De Knock, Jan De Knock, Guillaume De Knock, Plips De Knock. Bidt voor de Zielen.

RAB, Brugse Vrije 16494 f. 278, nota's Geert Tavernier:
Andries, Fransoys, Jan, Guiliame, Philips & Marie, 6 van de 10 k.v. De Cnock Cornelis (z.v. Adriaen) uit zijn 1e huwelijk met De Ketelaere Mayken (d.v. Pieter). De moeder was voordien weduwe van Meyaert Jan.
Voogden: De Cnock Adriaen (broer van de wezen, wonend te Loppem) & De Cnock Cornelis (broer van de wezen, wonend te Snellegem).
Ze erven van hun vader, + 04-05-1678 te Loppem (onroerend goed te Zevekote, Gistel, Moere, Zande, Jabbeke, Loppem, Snellegem, Zedelgem en Zandvoorde). De moeder als bezitster.