Notities bij: Franciscus De Knock

Brugsche Vrije Noord nr. 16500 f. 122 wezen erven bij + Theodatus Wybo (+14.7.1707) fs Hubrecht x Marie Van Alst

Oude hoeven te Loppem, Alban Vervenne, p. 44: ... Klein Magdalenagoed ... 1686. In dat jaar kwamen twee jonggehuwden, Frans De Knock en Adriana De Backere op het Magdalenagoed: hij zoon van Cornelis De Knock van het hof de Vuylvoorde (Oude Ieperweg), zij dochter van Pieter De Backere van het Wydauwhof (Bakkershof). Ook zij hadden het zeker niet gemakkelijk. De jaren 1693-97 wogen ondraaglijk zwaar op de Loppemse landbouwers, omwille van de voortdurende opeisingen voor de Franse legers. Adriana De Backere stierf reeds op 22 maart 1703, nauwelijks 38 jaar; zes dagen later overleed ook haar man, nog geen 40 jaar oud. Zij lieten vier kleine kinderen na. Een neef, Adriaan De Knock, zoon van Adriaan, zette het werkvan zijn oom en tante voort.

staat van goed Brugse Vrije II nr. 9821
Frans De Cnock fs Cornelis, + Loppem maerte 1703 en Adriaene fa Pieter De Backer, +Loppem maerte 1703
6 kinderen
VP: Nicolas De Knock VM: Frans De Backere
-gronden gekomen van zijn ouders, Cornelis De Knock fs Adriaen en Mayken De Ketelaere fa Pieter, erfde hij 8 g. grond te Loppem.
-ze pachtten een hofstede van 34 g. aan het godshuis van de Magdaleene te Brugge.
-de afrekening kent evenveel baten als lasten.