Notities bij: Joannes Lievens

Staat van goed Brugse Vrije I nr. 21.227: rekening in 1586 door Pauwels Kynt, moeder is ook overleden. Bezitten 168 g. land in diverse parochies, meestal woeste gronden, duer den quaden tyd ... rebellen van Ostende. Nog een saldo van 58 p!

Wezenakten Brugse Vrije Noord nr. 16482 f. 167 en nr. 16501 f. 372v., staten van goed Brugse Vrije I nr. 21.182
Jan fs Amant Lievens, +nov. 1583
Paschyne fa Joos Van Leke, +nov. 1583; zijn tweede vrouw.
Vijf kinderen: Mayken (x Pauwels Kyndt), Jacob (°ca 1561), Jacques, Adriaen, Rycxken en Passchynken.
Voogden: De Grendel Pieter (kwam te overlijden in 1585 en opgevolgd door Jan Vergalle x Janneken fa Adriaen Buuck, zij is rechtsweer van de wezen), oom te Aartrijke en De Bane Maryn uit Eernegem.
Gekomen van vaders kant: 2 hofsteden te Zedelgem, samen 17 g..
Van haar kant hofstede te Bekegem (wijk Watervalle). Zij erfde gronden van haar oom Jacob Vande Weghe (waar Mathys Vande Weghe op woonde) te Aartrijke.
Samen kochten ze 112 g. te Zedelgem en Aartrijke, deels bij uitkoop van Pieter fs Amant Lievens, Adriaen Lievens, Adriaen Lievens en Pauwels Van Hove als voogden van de 2 kdn van Laureyns Lievens, Adriaen fs Claeys Buuck x Martina fa Joos Van Leke, Adriaen Buuck die ook erfgenaam was van Jacob Vande Weghe,
totaal van alle landerijen: 168 g.
meerdere uitstaande renten, bezaten 231 p. goud- en zilverwerk