Notities bij: Maria De Proost

staat van goed Brugse Vrije I nr. 16.814
8 staken kinderen (een aantal zijn reeds overleden).
-kochten van haar broer Frans De Proost 2 lenen (4 g. en 16 g.) gehouden van het hof van Roden. Donnatie: leen van 4 g. aan Adriaen Lievens (oudste zoon) en het leen van 16 g. wordt in 3 gesplitst: ca. 5 g. aan Jan, ca. 5 g. aan Joos en ca. 5 g. aan Ryckaert.
-gronden gekomen van Adriaen Lievens fs Jan: hofstede van 22 g. teZedelgem ("Ter Wercke"), waar Joos Lievens nu woont, deeltjes gemeen met Ryckaert Lievens en de weduwe van Jos De Zanghere. 1/7 van een hofstede te Loppem van 47 g. waar Adriaen De Knock d'oude woont.
-nog grond gekocht van (1) Adriaen De Knock (fs Adriaen & Catharina Buuck fa Jacob) x Neelken Lambrecht (fa Jan), (2) Janneken De Proost (fa Pieter x Catharina fa Jacob Buuck), weduwe Jaspar Storme; Claeys Storme de jonge x Mayken fa Thomas Anthierens, Anselmus Logghe x Janneken fa Claeys Storme, Jan Slembrouck x Tanneken fa Claeys Storme en Bastiaen Strubbe x Catheline fa Claeys Storme; samen de vier kdn van Claeys Storme x Tanneken fa Adriaen De Knock; (3) Adriaen De Cloet x Neesken Soen, Jan De Cloet, x..., Pieter De Cloet, Jan Maertens x Tanneken De Cloet, samen de vier kdn van Lieven De Cloet x Jacquemine fa Pieter De Proost; (4) Pieter Storme by coope van Pieter fs Pieter De Proost. Het betreft 7/8 van 4 l. bos te Aartrijke, eerder toebehoorende aan Mayken fa Pieter De Proost.
-saldo: 1638 p.