Notities bij: Martinus De Ketelaere

staten van goed Brugse Vrije I nr. 21097, Wezenakten Brugse Vrije 16484, f. 239
+Maerten fs Wouter De Ketelaere, + Zedelgem sept. 1618
x Janneken fa Adolf van Lichtervelde
VP: Jacob Blockere/Blockeel, x moeye van de wezen, wonende te Waardamme; VM: Laurens Joye fs Colaert, gehuwd met de rechtsweere van de wezens moeder, te Zwevezele.
8 kdn
-gronden van zijn kant: 1/6 van een hofstede van 13 g. te Loppem (pachter Pieter Maertens)
-kopen samen 4/6 van vermelde hofstede van de kinderen van Pieter De Ketelaere en co. (1/6 nog aan Pieter Logghe). Een hofstede van 12 g. 'Den Cruische' te Zedelgem in cijns van de heren van Haveskercke; een hofstede van 7 g. te Zedelgem; ....
-3 paarden, 8 koeien, 4 ossen, 1 vaars, 6 kalvers, 1 zwijn.
-schulden aan Catheline, het kind van Anchelmus De Ketelaere over wezenpenningen; pacht van een hofstede te Zedelgem (waar hij overleden is) van jonker Charles Blomme (vermoedelijk 22 g).
-saldo 54 p.