Notities bij: Cornelia Logghe

overleden tgv. de pest, cfr akte: "cornelia logghe vidua anselmi de ketelaere ex peste"
wezenakten Brugse Vrije N nr. 16491 f. 322:
Ancelmus De Ketelaere fs Ancelmus, Zedelgem, 9.3.1669
x Cornelie fa Matheus Logghe
1 kd: Joanna, 1 j
VP: Maerten De Ketelaere, oom paterneel; VM: Matheus fs Matheus Logghe, oom materneel
wees erft bij + van Isabeau fa Jan Houthoofd, huysvrouwe van Ancelmus De Ketelaere d'oude, haar grootmoeder, + Zedelgem 12.8.1669
Ancelmus De Ketelaere fs Adriaen borg voor voogden
+moeder, +Zedelgem 8.8.1669
moederlijke gronden te Zedelgem
deel in een hofstede 'de capellekens' te Zedelgem