Notities bij: Adrianus De Ketelaere

Staat v Goed, RAB Brugsche Vrije II nr 3450, wezenakten Brugse Vrije 16502 f. 16v
Adriaen De Ketelaere fs Woutters, +Zedelgem 21.11.1719
x Bresitta fa Francois Van Dierendonck.
Kdn: Adriaen (selfs), Gilles (selfs), Carel 21,5 j, Pieternelle 17,5 j, Pieter 14 j, Joannes 9 j.
VP: Gilles De Ketelaere, VM: Cornelis Vande Woestyne, neef wde
hofstede van 7 g. te Zedelgem, hofstede van 16 g. te Zedelgem (gekocht in 1703, by coope jeghens Anselmus ende Wouter De Ketelaere sijne broeders, midtsgaders Cornelis Schaerssens ende Adriaen Provoost sijne swaeghers), nog meer land (oa. bij coope van Guilleame en Pieter Martelé ter causen van hemlieden huisvrouwen, mitsgaders van Guilleame en Pieter, alle kdn van Pieter De Ketelaere), oa. 2400 g. in cijns gekocht van dheer Charles van Haveskercke
meer lasten: 25 p.