Notities bij: Judocus De Croeck

nota bij begrafenis: 46 jaar

doopheffers: (1) Guillielmus Coolman - Martina Coens, (2) Egidius De Weert - Anna Bogaert, (3) Joannes Maeyens - Joanna Van Krayennest
naam vader: De Croeck, De Kroeck en De Croock

Willy Stevens, penningkohieren Knesselare 1571 en 1574: 2 naamdragers: Willem en Zegher De Croock
In 1657 overleed te Knesselare Judoca De Kroeck, 60 jaar; een tante van Judocus???
In 1681 overleed te Knesselare Maria Decroock, 45 jaar, een zus van Judocus???

???? staten van goed van Ursel (deel 1) (website Familiekunde Vlaanderen Meetjesland)
1633,19 juni st. Pieter De Crock fs Philips
x Catholyne Acquyn, hertrouwd Adriaen Vander Straeten
K : Pierken, Hansken, Joosken, Cornells & Janneken
V : Jan De Crock