Notities bij: Georgius Lampsins

*wezenakten kasselrij Kortrijk boek 51, Zwevezele f. 1, akte 13.11.1559
+ Jooris Lampsins
x: NN
kdn: Maerten, Marye, Kerstine en Maykin
voogd: Adriaen Lampsins fs Jooris
bezitten 6 g. land, vooral veld in het Vrije.

*buitenpoorter kasselrij Kortrijk te Zwevezele : Lampsin Jooris fs Adriaen van 1529 tot 1559 en zijn vrouw Jorine Vander Hulst van 1560 tot 1562.

*eerste x met Jorine Vander Muelene (+1527), 3 kdn: Janneken (x ca 1547 Zegher Vander Barre), Neelken en Callekin (x ca 1547) Adriaen Bouts